Про міський бюджет на 2016 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про міський бюджет на 2016 рік

         Згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   міська рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2016 рік:

-доходи міського бюджету у сумі 18125,675 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 17099,243 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 1026,432 тис.грн. згідно з Додатком 1 цього рішення;

- профіцит міського бюджету у сумі 5630,213 тис.грн. по загальному фонду міського бюджету згідно з Додатком 6 цього рішення;

- дефіцит міського бюджету у сумі 5630,213 тис.грн. по спеціальному фонду міського бюджету,у тому числі бюджету розвитку 5630,213 тис.грн.,згідно з Додатком 6 цього рішення;

- видаткиміського бюджету у сумі 18125,675 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду міського бюджету у сумі 11469,03 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 6656,645тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 5630,213 тис.грн, за тимчасовою класифікацією видатків та кредитуваннязгідно з додатком 2, за головними розпорядниками коштівзгідно з додатком 3.

2. Визначити  оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 15,0 тис. грн.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів у сумі 6864,443тис.грн.

4.Затвердити на 2016 рікперелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштівбюджету розвиткузгідно здодатком 4до цього рішення.

5. Затвердити у складі видатків міського бюджету на 2016 рік кошти на реалізацію регіональної програми « Про поліпшення екології в м.Арциз» (додаток 5).

6.Затвердити на 2016 рікперелік об’єктів з поточного ремонту автомобільних доріг здодатком 7до цього рішення.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід`ємною частиною.

9. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2016 року.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію

     міськоїради.

Міський голова                                 В.М.Міхов

25.12.2015р

№ 87-VIІ

 

ДОДАТКИ