Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

від 25 грудня 2015 року №87-VII «Про міський бюджет на 2016 рік»

         Згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону України«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. №909-VIII,Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»,міська рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року №87-VII «Про міський бюджет на 2016 рік»:

1.1 У пункті 1 абзац 1цифри „18125,675”; „17099,243”; „1026,432” замінитивідповідно цифрами „18134,275”; „17066,943; „1067,332”.

У пункті1 абзац 2 цифру „5630,213”замінитивідповідно цифрою „5723,471”.

У пункті1 абзац 3 цифру „5630,213”замінитивідповідно цифрою „5723,471”.

У пункті 1 абзац 4цифри „18125,675”; „11469,03”; „6656,645”,„5630,213” замінити відповідно цифрами „18134,275”; „11343,472”; „6790,803”,„5723,471”.

1.2 Пункт 3 викласти у новій редакції:

«Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік:

- інші субвенції (з районного бюджету) у сумі  6864,443тис.грн;

- інші субвенції у сумі 225,592 тис.грн.(районному бюджету на утримання та організацію функціонування комунального підприємства «Об’єднаний трудовий архів міста і сіл Арцизького району у сумі 36,946 тис.грн., для забезпечення лікарськими засобами хворих після перенесення операції по трансплантації нирки у сумі 188,646 тис.грн.)

1.3 Викласти у новій редакції додатки 1-6 до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року №87-VII «Про міський бюджет на 2016 рік»(додатки 1-6).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію

міськоїради.

Міський голова      В.М.Міхов

13.01.2016р

№ 120-VIІ

ДОДАТКИ