Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

 АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до міського бюджету на 2016рік

 

         Згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.72 Бюджетного Кодексу України, міська рада

       ВИРІШИЛА:  

1.   Внести   зміни до міського бюджету на 2016 рік :

1.1 Затвердити дефіцит доходної частини загального фонду міського бюджету на 2016 рік у

       розмірі 150000 грн., джерелом покриття якого є вільний залишок коштів загального

       фонду міського бюджету на 01.01.2016 року.

1.2 Спрямувати вільній залишок коштів загального фонду міського бюджету на КТКВКМБ

     100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» КЕКВ 2610 «Субсидії

       та поточні трансферти підприємствам» 150000 грн (КП «Водоканал»).

1.3 Затвердити дефіцит доходної частини спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік у

      розмірі 160300 грн., джерелом покриття якого є залишок коштів спеціального фонду

     міського бюджету на 01.01.2016 року(у тому числі бюджет розвитку у розмірі 160300 грн ).

1.4 Спрямувати залишок коштів спеціального фонду міського бюджету на КТКВКМБ

     100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство»:

       - КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» 59300 грн;

       - КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 101000 грн.

         (КП «Водоканал»).

2. Змінити додаток №4 до рішення сесії № 87-VІІ від 25.12.2015р.,виклавши його в новій

     редакції (Додаток 1 до цього рішення ).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію міської

     ради та на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою.       

        

                     Міський голова                                                               В.М.Міхов

09 лютого 2016 р.                  

№ 121-VIІ

ДОДАТКИ