Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Шановні педагогічні працівники!

Цифровізація освіти та процесу управління освітою, а також реалії сьогодення (воєнний стан, карантинні обмеження тощо) вимагають від сучасних педагогів бути не лише майстром своєї справи, а й самостійно долати нові виклики часу, володіти інноваційними методиками, систематично підвищувати кваліфікацію і постійно навчатися, адаптуючись до нових знань, техніки й технологій.

Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» (далі– Одеський ЦПТО ДСЗ) розробив в рамках короткотермінових курсів цільового призначення навчальні програми за напрямками:

«Організація дистанційного навчання в закладах освіти»;

«Використання сервісів для створення презентацій»;

«Використання платформ для створення та проведення опитувань і тестів» (робочий навчальний план надісланий листом Одеського ОЦЗ від 25.04.2022 №1344/04-01- 34/42-22).

Термін навчання за кожним курсом - 5 днів, форма навчання – очна або дистанційна. Вимоги до осіб, які навчатимуться на курсах:

-базова або повна загальна середня освіта;

-навички володіння комп’ютером, користування інтернетом;

-без вимог до стажу роботи.

Вивчення зазначених вище програм створює можливості для успішного дистанційного викладання та навчання, формування освітнього контенту, управління освітнім процесом та сприяє підвищенню якості української освіти, її конкурентоспроможності.

Проходження курсів стане в нагоді та має бути рекомендовано для підвищення кваліфікації безробітним, шукачам роботи, які планують відновити викладацьку діяльність, а також особам, які працюють в сфері освіти - викладачі загальноосвітніх шкіл, майстри виробничого навчання ліцеїв, професійно-технічних та інших закладів освіти, але потребують знань та навиків нових педагогічних технологій на інноваційній основі.

Після завершення навчання слухачам, які опанували курси в повному обсязі видається посвідчення Одеського ЦПТО про проходження курсів цільового призначення за відповідним напрямком.

Для зареєстрованих безробітних навчання на короткотермінових курсах за направленням служби зайнятості - безкоштовно (за рахунок коштів Фонду). Для осіб з числа не безробітних, які бажають підвищити свою кваліфікацію - навчання здійснюється на  контрактній основі (орієнтовна вартість навчання – від 0,2 до 1,0 тис.грн. на 1 особу, залежно від кількісного складу групи /7-20 осіб/).

Без названия 1