Про затвердження звіту про виконання бюджету міської ради за 2015 рік

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                           

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міської ради за 2015 рік

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і заслухав інформацію головного бухгалтера Горяйнової І. І. по звіту про виконання бюджету міської ради за 2015 рік , міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Звіт про виконання бюджету міської ради за 2015 рік (додається).

           Міський голова                                                             В.М.Міхов

   23.02.2016 р.  

   № 159 -VIІ

                                                                                                                                                                                                                                                                                Додаток

                                                                                    до рішення сесії міської ради

№ 159-VІI від 23.02.2016 р.

Звіт про виконання бюджету міської ради за 2015 рік Загальний фонд  

Найменування показників надходжень до бюджету ПЛАН ФАКТ

Відхилення,

грн

%виконання
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 45270 45380,25 110,25 100,24
Збір за спецвикористання лісових ресурсів

373

373,0 0,00 100,0
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1955010

1737620,59 -217389,41 88,88
Місцеві податки 7098257 7293390,57 195133,57 102,75
Податок на майно 2907267 2973593,52 66326,52 102,28
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості --- 90,62 90,62 ---
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

1340

6955,26 5615,26 519,05
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений   юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

27300

36286,54 8986,54 132,92
Земельний податок з юридичних осіб

1090000

1160540,26 70540,26 106,47
Орендна плата з юридичних осіб 924627 994505,23 69878,23 107,56
Земельний податок з фізичних осіб 58500 60084,43 1584,43 102,71
Орендна плата з фізичних осіб 555500 594297,84 38797,84 106,98
Транспортний податок з фізичних осіб 250000 120833,34 -129166,66 48,33
Туристичний збір,сплачений фізичними особами

1040

2606,4 1566,4 250,62
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

---

-521,49 -521,49 ---
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

---

1932,0 1932,0

----

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

---

-2453,49 -2453,49

---

Єдиний податок 4189950 4317712,14 127762,14 103,05
Єдиний податок з юридичних осіб 1076500 1087459,4 10959,4 101,02
Єдиний податок з фізичних осіб 2871200 3049053,02 177853,02 106,19
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,   у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 242250 181199,72 -61050,28 74,8
Екологічний податок 32250 32275,18 25,18 100,08
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  11100 11122,45 22,45 100,2
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти  4650 4622,07 -27,93 99,4
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  16500 16530,66 30,66 100,19
         
Адміністративні штрафи 20050 21044,0 994,0 104,96
Штрафні сакнції за порушення законодавства про патентування 16510 16512,0 2,0 100,01
Адміністративні штрафи та інші санкції 3540 4532,0 992,0 128,02
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 53500 54866,68 1366,68 102,55
Державне мито 122690 180771,4 58081,4 147,34
Плата за надання інших адміністративних послуг 422600 540102,59 117502,59 127,8
Інші надходження 11750 67140,32 55390,32 571,41
Кошти від реалізації безхазяйного майна

4000

300,0 -1000,0

75,0

Всього доходів 9765750 9975964,58 210214,58 102,15
Інші субвенції 6800108 6791508,64 -8599,36 99,87
Стабілізаційна дотація 1184147 1184147,0 0,00 100,0
Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних , міських голів 95958 93572,66 -2385,34 97,51
Всього доходів (з урахуванням офіційних трансфертів) 17845963 18045192,88 199229,88 101,12

     Дохідна частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 2015 р виконана на 102,15%, а з урахуванням офіційних трансфертів виконана на 101,12 %, при плані надходжень 17845963 грн. фактично надійшло 18045192,88 грн, або більше на 199229,88 грн.

Спеціальний фонд

Найменування показників надходжень до бюджету ПЛАН ФАКТ

Відхилення,

грн

%виконання
 Інші субвенції 200000 130000,00 -70000,0 65,00
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 15000 16045,55 1045,55 106,97
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року --- -732,00 -732,00 ---
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної і комунальної власності і т.д. 90000 121764,45 31764,45 135,29
Всього доходів 305000 267078,0 -825281,0 87,57

      

       Доходна частина бюджету Арцизької міської ради по спеціальному фонду (крім власних надходжень) за 2015рік виконана на 87,57%, при плані надходжень 305000грн., фактично надійшло 267078,0 грн. або менше на 825281,0 грн.

   Власних надходжень (батьківська плата на утримання дітей в ДНЗ) при плані на 2015рік 788091 грн. фактично надійшло 772749,85грн. (98,05 % від річного плану надходжень).

  

   ВИДАТКИ                                                                                                               грн.

Найменування   видатків План

Касові

видатки

Відхилення від плану

Загальний фонд

Міська рада (010116) 1396520 1243278,02 -153241,98
Дошкільні заклади освіти (070101) 8025884 8013357,31 -12526,69
Оздоровлення дітей (091108) 95000 94710,0 -290,0
Соціальні програми і заходи у справах молоді (091103) 8000 7499,7 -500,3
Інші культурно-освітні заклади та заходи (110502) 114300 89751,0 -24549,0
Інші видатки (фізична культура і спорт)(130112) 5090 2734,0 -2356,0
Газета “Дело” (120201) 71000 70220,16 -779,84
Матеріальна допомога (090412) 95938 95938 ---
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) 1193806 1113864,83 -79941,17
Інші видатки (внески до Асоціації) 3004 3004,0 ---
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) 133904 133904,0 ---
Видатки на проведення робіт,пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (170703) 250000 40000,0 -210000,0
Інші природоохоронні заходи (200700) 57250 45445,35 -11804,65
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,селищних, міських голів (250203) 95958 93572,66 -2385,34
       Всього загальний фонд: 11545654 11047279,03 -498374,97

Спеціальний фонд

Органи місцевого самоврядування (010116) 383700 382827,0 -873,0
Дошкільні заклади освіти (070101) 792424 738115,41 -54308,59
Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг (170703) 1159488 1133014,78 -26473,22
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (240603) 38450 11021,4 -27428,6
Капремонт житлового фонду (100102) 4751281 3298256,23 -1453024,77
Водопровідно-каналізаційне господарство (100202) 5288550,0 3810226,11 -1478323,89
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) 1424959 1120839,58 -304119,42
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (150202) 76394 47230,3 -29163,7
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення (150118) 200000 130000,0 -70000,0
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) 23600 23600,0 ---
Всього спеціальний фонд: 14138846 10695130,81 -3443715,19

      

       Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 2015 рік виконана на 95,68% при плані асигнувань 11545654 грн. касові видатки склали

11047279,03 грн.

         Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду (крім видатків за рахунок власних надходжень) за 2015 рік виконана на 75,64 %, при плані асигнувань 14138846грн. касові видатки склали 10695130,81 грн.

                Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду за рахунок власних надходжень (батьківська плата) на 2015 рік виконана на 98,92 %, при плані асигнувань на 2015 рік 788091грн. касові видатки склали 779549,46 грн.

    

       Головний бухгалтер                                                                          І.І. Горяйнова