Про затвердження звіту про виконання бюджету міської ради за 1 квартал 2016 року

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

 АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міської ради за 1 квартал 2016 року

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і заслухав інформацію головного бухгалтера Горяйнової І. І. по звіту про виконання бюджету міської ради за 1 квартал 2016 року , міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Звіт про виконання бюджету міської ради за 1 квартал 2016 року(додається).

           Міський голова                                                             В.М.Міхов

   26.04.2016 р.     

   № 244 -VIІ                           

 Додаток

 до рішення сесії міської ради

№ 244-VІI від 26.04.2016 р.

Звіт про виконання бюджету міської ради за 1 квартал 2016 року Загальний фонд  

Найменування показників надходжень до бюджету ПЛАН ФАКТ

Відхилення,

грн

%виконання
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 60100 41019,00 -19081,00 68,25
Збір за спецвикористання лісових ресурсів

200

---- -200,00 ---
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

419700

561950,20 142250,2 133,89
Місцеві податки 1850790 2220636,92 369846,92 119,98
Податок на майно 759250 1058090,66 298840,66 139,36
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості --- 214,61 214,61 ---
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

1800

--- -1800,00 0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений   юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

39000

18265,44 -20734,56 46,83
Земельний податок з юридичних осіб 275000 373576,84 98576,84 135,85
Орендна плата з юридичних осіб 297400 461061,44 163661,44 155,03
Земельний податок з фізичних осіб 15000 23880,67 8880,67 159,2
Орендна плата з фізичних осіб 131050 181091,66 50041,66 138,19
Туристичний збір,сплачений фізичними особами

440

1005,00 565,00 228,41
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

---

-961,00 -961,00 ---
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

---

-961,00 -961,00 ---
Єдиний податок 1091100 1162502,26 71402,26 106,54
Єдиний податок з юридичних осіб 277500 292200,53 14700,53 105,3
Єдиний податок з фізичних осіб 782400 826834,25 44434,25 105,68
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,   у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 31200 43467,48 12267,48 139,32
Адміністративні штрафи 5460 102,00 -5358,00 1,87
Штрафні сакнції за порушення законодавства про патентування 4140 --- -4140,00 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 1320 102,00 -1218,00 7,73
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 12000 15800,77 3800,77 131,67
Державне мито 43670 19280,21 -24389,79 44,15
Плата за надання інших адміністративних послуг 136200 180168,09 43968,09 132,28
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень --- 8938,00 8938,00 ---
Інші надходження --- 2987,61 2987,61 ---
Кошти від реалізації безхазяйного майна --- 2500,00 2500,00 ---
Всього доходів 2528120 3053382,80 525262,80 120,78
Інші субвенції 1784834 1784834,00 0,00 100,00
Всього доходів (з урахуванням офіційних трансфертів) 4312954 4838216,80 525262,8 112,18

     Дохідна частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 1 квартал 2016 року виконана на 120,78 %, а з урахуванням офіційних трансфертів виконана на 112,18 %, при плані надходжень 4312954 грн. фактично надійшло 4838216,80 грн, або більше на 525262,80 грн.

Спеціальний фонд

Найменування показників надходжень до бюджету ПЛАН ФАКТ

Відхилення,

грн

%виконання
Екологічний податок 10215 13438,3 3223,30 131,55
Всього доходів 10215 13438,3 3223,30 131,55

      

       Доходна частина бюджету Арцизької міської ради по спеціальному фонду (крім власних надходжень) за 1 квартал 2016 року виконана на 131,55 %, при плані надходжень 10215 грн., фактично надійшло 13438,30 грн. або більше на 3223,30 грн.

   Власних надходжень (батьківська плата на утримання дітей в ДНЗ) при плані на 2016рік 1026432 грн. фактично надійшло 208620,26грн. (20,3 % від річного плану надходжень).

  

   ВИДАТКИ                                                                                                              грн.

Найменування   видатків План

Касові

видатки

Відхилення від плану

Загальний фонд

Міська рада (010116) 716377 320101,25 -396275,75
Дошкільні заклади освіти (070101) 1784834 1519911,81 -264922,19
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (091104) 3000 3000,00 0,00
Інші культурно-освітні заклади та заходи (110502) 10000 10000,00 0,00
Інші видатки (фізична культура і спорт)(130112) 18000 9857,77 -8142,23
Газета “Дело” (120201) 14985 9477,69 -5507,31
Матеріальна допомога (090412) 37500 36807,20 -692,8
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) 342645 340045,89 -2599,11
Інші видатки 37984 37984,00 0,00
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) 150000 150000,00 0,00
Інші субвенції (250380) 56400 56400,00 0,00
       Всього загальний фонд: 3171725 2493585,61 -678139,39

Спеціальний фонд

Органи місцевого самоврядування (010116) 27000 27000,00 0,00
Дошкільні заклади освіти (070101) 110000 0,00 -110000,00
Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг (170703) 85093 0,00 -85093,00
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (240603) 139215 38600,28 -100614,72
Капремонт житлового фонду (100102) 1147168 101452,70 -1045715,3
Водопровідно-каналізаційне господарство (100202) 574614 272183,14 -302430,86
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) 550117 229255,10 -320861,90
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (150202) 29164 0,00 -29164,00
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) 490000 0,00 -490000,00
Всього спеціальний фонд: 3152371 668491,22 -2483879,78

             Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 1 квартал 2016 рокувиконана на 78,6% при плані асигнувань 3171725 грн. касові видатки склали

2493585,61 грн.

         Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду (крім видатків за рахунок власних надходжень) за 1 квартал 2016 року виконана на 21,2 %, при плані асигнувань 3152371грн. касові видатки склали 668491,22 грн.

                Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду за рахунок власних надходжень (батьківська плата) на 2016 рік виконана на 19,1 %, при плані асигнувань на 2016 рік 1026432грн. касові видатки склали 195631,17 грн.   

       Головний бухгалтер                                                                          І.І. Горяйнова