Рішення №321-VII від 14.07.2016 р. "Про затвердження звіту про виконання бюджету міської ради за 6 місяців 2016 року"

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН

  АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                           

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання бюджету

міської ради за 6 місяців 2016 року

       Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і заслухав інформацію головного бухгалтера Горяйнової І. І. по звіту про виконання бюджету міської ради за 6 місяців 2016 року , міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Звіт про виконання бюджету міської ради за 6 місяців 2016 року(додається).

           Міський голова                                                             В.М.Міхов

    

   14.07.2016 р.    

    № 321 -VIІ    

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                               Додаток

                                                                                                                                     до рішення сесії міської ради

                                                                                                                                     № 321 -VIІ від 14.07.2016 р.

 

Звіт

про виконання бюджету міської ради

за 6 місяців 2016 року

Загальний фонд  

Найменування показників надходжень до бюджету ПЛАН ФАКТ

Відхилення,

грн

%виконання
Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 60100 41189,00 -18911,00 68,53
Збір за спецвикористання лісових ресурсів

200

---- -200,00 ---
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

839400

1586446,55 747046,55 189,00
Місцеві податки 3717880 4823373,69 1105493,69 129,73
Податок на майно 1550380 2423602,3 873222,3 156,32
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості --- 1074,85 1074,85 ---
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3780

-- -3780,00 0,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений   юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

81000

40804,84 -40195,16 50,38
Земельний податок з юридичних осіб

551000

764947,46 213947,46 138,83
Орендна плата з юридичних осіб 613900 1170948,58 557,148,58 190,74
Земельний податок з фізичних осіб 30000 39917,95 9917,95 133,06
Орендна плата з фізичних осіб 270700 405908,62 135208,62 149,95
Туристичний збір,сплачений фізичними особами

950

2230,32 1280,32 234,77
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

---

-961,00 -961,00 ---
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

---

-961,00 -961,00 ---
Єдиний податок 2166550 2398502,07 231952,07 110,71
Єдиний податок з юридичних осіб 555000 599109,87 44109,87 107,95
Єдиний податок з фізичних осіб 1564900 1718263,51 153363,51 109,8
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,   у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 46650 81128,69 34478,69 173,91
Адміністративні штрафи 10980 102,00 -10878,00 0,93
Штрафні сакнції за порушення законодавства про патентування 8280 --- -8280,00 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 2700 102,00 -2598,00 3,78
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 24000 36369,18 12369,18 151,54
Державне мито 89545 94436,89 4891,89 105,46
Плата за надання інших адміністративних послуг 280800 399731,58 118931,58 142,35
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень --- 14958,00 14958,00 ---
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з держав --- 690,00 690,00 ---
Інші надходження ---- 7990,86 7990,86 ---
Кошти від реалізації безхазяйного майна

---

2500,00 2500,00 ---

Всього доходів

5022905 7007787,75 1984882,75 139,52

Інші субвенції

3658896 3658896,00 0,00 100,00
Всього доходів (з урахуванням офіційних трансфертів) 8681801 10666683,75 1984882,75 122,86

     Дохідна частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 6 місяців 2016 року виконана на 139,52 %, а з урахуванням офіційних трансфертів виконана на 122,86 %, при плані надходжень 8681801 грн. фактично надійшло 10666683,75 грн, або більше на 1984882,75 грн.

Спеціальний фонд

Найменування показників надходжень до бюджету ПЛАН ФАКТ

Відхилення,

грн

%виконання
Екологічний податок 20432 31539,69 11107,69 154,36
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної і комунальної власності і т.д. 11522 11521,86 -0,14 100,00
Всього доходів 31954 43061,55 11107,55 134,76

      

       Доходна частина бюджету Арцизької міської ради по спеціальному фонду (крім власних надходжень) за 6 місяців 2016 року виконана на 134,76 %, при плані надходжень 31954 грн., фактично надійшло 43061,55 грн. або більше на 11107,55 грн.

      Коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб,надійшло у розмірі 5200 грн.

     Власних надходжень (батьківська плата на утримання дітей в ДНЗ) при плані на 2016рік 1026432 грн. фактично надійшло 423217,77грн. (41,2 % від річного плану надходжень).

  

   ВИДАТКИ                                                                                                               грн.

Найменування   видатків План

Касові

видатки

Відхилення від плану

Загальний фонд

Міська рада (010116) 1314187 766311,86 -547875,14
Дошкільні заклади освіти (070101) 3707806 3322857,55 -384948,45
Соціальні програми і заходи у справах молоді (091103) 18420 15257,5 -3162,5
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (091104) 3000 3000,00 ---
Оздоровлення дітей (091108) 100000 97580,00 -2420,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи (110502) 15000 15000,00 ---
Інші видатки (фізична культура і спорт)(130112) 53000 14761,77 -38238,23
Газета “Дело” (120201) 29990 24611,59 -5378,41
Матеріальна допомога (090412) 75000 73168,00 -1832,0
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) 770400 766577,46 -3822,54
Дотація житлово-комунальному господарству (100103) 255000 255000,00 ---
Інші субвенції (250380) 172798 172798,00 ---
Інші видатки (250404) 37984 37984,00 ---
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання   програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (250344) 17680 --- -17680,00
       Всього загальний фонд: 6570265 5564907,73 -1005357,27

Спеціальний фонд

Органи місцевого самоврядування (010116) 286670 38851,00 -247819,0
Дошкільні заклади освіти (070101) 954618 421638,67 -532979,33
Видатки на ремонт та утримання автомобільних доріг (170703) 1318937 1494,4 -1317442,6
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища (240603) 149432 88198,4 -61233,6
Капремонт житлового фонду (100102) 1706344 1302164,63 -404179,37
Водопровідно-каналізаційне господарство (100202) 748850 573291,29 -175558,71
Благоустрій міст, сіл, селищ (100203) 785547 593436,06 -192110,94
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (150202) 29164 29163,54 -0,46
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання   програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (250344) 160000 --- -160000,00
Землеустрій (160101) 11522 --- -11522,00
Всього спеціальний фонд: 6151084 3048237,99 -3102846,01

      

       Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по загальному фонду за 6 місяців 2016 рокувиконана на 84,7% при плані асигнувань 6570265 грн. касові видатки склали 5564907,73грн.

         Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду (крім видатків за рахунок власних надходжень) за 6 місяців 2016 року виконана на 49,6 %, при плані асигнувань 6151084грн. касові видатки склали 3048237,99 грн.

                Видаткова частина бюджету Арцизької міської ради по спецфонду за рахунок власних надходжень (батьківська плата) на 2016 рік виконана на 39,9 %, при плані асигнувань на 2016 рік 1026432грн. касові видатки склали 409248,3грн.

    

       Головний бухгалтер                                                                          І.І. Горяйнова

 

 

Додаток 1 до рішення

                                                                                           Арцизької міської ради