Правила благоустрою

Затверджено

рішенням сесії

Арцизької міської ради

№ 96 від 06.04.2011 р.

Правила благоустрою території м. Арциз

1. У цихправилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • благоустрій території м. Арциза - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
 • територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту
 • утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;
 • вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
 • заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання

2. Суб`єктами у сфері благоустрою міста є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

3. Об`єкти у сфері благоустрою м. Арциза:

 • території загального користування:
 • парки (лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
 • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
 • майдани, площі;
 • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
 • кладовища
 • інші території загального користування;
 • прибудинкові території;
 • території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 • території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

4. Елементи благоустрою м. Арциза:

 • покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
 • зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на при будинкових територіях;
 • будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
 • засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху;
 • будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
 • комплекси та об'єкти монументального мистецтва;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;
 • малі архітектурні форми;
 • інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

5. Громадяни у сфері благоустрою м. Арциза мають право:

 • користуватись об'єктами благоустрою м. Арциза;
 • брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території м. Арциза;
 • вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;
 • отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території м. Арциза та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;
 • брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;
 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;
 • звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

5.1. Громадяни у сфері благоустрою м. Арциза зобов`язані:

 • дотримуватись чистоти і порядку в місті;
 • проводити своєчасне і якісне прибирання території на відстані до 5 м. від межі будов, споруд чи парканів, які належать їм на правах приватної власності, договорів оренди, а також інших узгоджень. При снігопаді, ожеледиці забезпечити очищення снігу, льоду і посипання піском прилеглих та закріплених за ними територій, тротуарів, вулиць, площ, провулків та зеленої зони;
 • дотримуватись вимог будівельних норм і правил по огородженню об`єктів при будівництві, ремонті та реконструкції будов, споруд, комунікацій;
 • самостійно чи на договірній основі з підприємствами санітарного очищення забезпечувати вивезення побутових та крупно-габаритного сміття, сухих гілок, листя дерев, тощо на спеціально відведенні місця;
 • дотримуватись правил благоустрою території міста;
 • не порушувати права і законні інтереси інших суб`єктів благоустрою м. Арциз;
 • відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушеннямзаконодавства з питань благоустрою населених пунктів.

6. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою м. Арциза мають право:

 • брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою його території;
 • брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста;
 • вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території м. Арциза або призводять до її нецільового використання;
 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
 • брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;
 • вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

6.1. Підприємства, установи та організації у сфері благоустрою м. Арциза зобов`язані:

 • утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;
 • утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);
 • усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
 • проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);
 • у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
 • відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;
 • власники кіосків, павільонів, лотків, наметів зобов`язані при входах в магазини, підприємства харчування (бари, кав`ярні, їдальні, ресторани, тощо) побутового обслуговування, культурно-видовищні підприємства й установи, навчальні заклади, лукувально-профілактичні установи і підприємства, у місцях організації вуличної торгівлі встановити урну для сміття, ліквідувати наслідни ожеледиці, бурульки;
 • власники кіосків, павільонів, лотків, наметів зобов`язані підтримувати їх у санітарному стані, включаючи очищення території навкруг торгівельних точок у радіусі 5 м.;
 • самостійно чи на договірній основі з підприємствами санітарного очищення забезпечувати вивезення побутових та крупно-габаритного сміття, сухих гілок, листя дерев, тощо на спеціально відведені місця;
 • дотримуватись вимог будівельних норм і правил по огородженню об`єктів при будівництві, ремонті та реконструкції будов, споруд, комунікацій.

7. Обмеження при використанні об`єктів благоустрою м. Арциза

На об`єктах благоустрою забороняється:

 1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
 2. самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
 3. вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;
 4. самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
 5. встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
 6. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місйях;
 7. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
 8. зберігати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах, майданчиках сміття, будівельних матеріалів та будівельного сміття;
 9. прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території;
 10. розведення кострів, спалювання листя, промислових відходів на території об`єктів благоустрою;
 11. пошкодження монументів та пам`ятників;
 12. робити написи на тротуарах, стінах, деревах та ін.;
 13. злив води на не відведених для цього місцях (очисних спорудах);
 14. влаштування сміттєзвалищ на територіях благоустрою;
 15. порушення тиші в місті з 23:00 до 07:00, крім організованих заходів узгоджених з міською радою;
 16. розміщення будь-яких оголошень, встановлення реклами без відповідних дозволів у не відведенних для цього місцях;
 17. порушення правил користування житловими приміщеннями та додержання санітарних норм у місцях загального користування, під`їздів, східних кліток;
 18. порушувати правила експлуатації інженерного обладнання, будов та житлових приміщень;
 19. викидати в місцях загального користування різного роду сміття;
 20. викидати та витрушувати будь-які речі, виливати воду та інші рідини з балконів, лоджій, сходів, вікон;
 21. самовільно встановлювати ємкості для будь-яких цілей на тротуарах, проїздах, дорогах та інших не відведених для цього місцях;
 22. розміщувати навоз на вулицях;
 23. захаращувати проїжджу частину машинами, організовувати стоянки.

8. Контроль у сфері благоустрою м. Арциза

Арцизька міська рада здійснює самоврядний контроль у сфері благоустрою території м. Арциза, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, организаціями територій, прибудинкових територій та ін.

З ціллю дотримання чистоти та порядку в місті, Арцизька міська рада вирішила надати право складати протоколи про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою території м. Арциза слідуючим посадовим особам:

- спеціалісту з благоустрою Арцизької міської ради;

- депутатам Арцизької міської ради;

- землевпоряднику Арцизької міської ради;

- директорам КП «Житловик», КП «Благоустрій», КП «Водоканал».

9. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів

 1. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:
 • порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;
 • проектуванні об'єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
 • порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;
 • порушенні правил благоустрою територій м. Арциза;
 • порушенні режиму використання і охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;
 • самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою міста;
 • знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених статтею 28 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»;
 • забрудненні (засміченні) території населеного пункту;
 • неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо.
 1. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.
 2. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.
 3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Відповідальність за порушення у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється відповідно до чинного законодавства ст 150-153 Кодексу України «Про Адміністративні правопорушення».